Haagse Leergang Schrijven
HOME

2017

   Spelen met Dialogen
Tijdstip: zaterdag 18 maart 10:00-16:30 uur

Wat is de functie van dialoog in een verhaal?

Wat is subtekst?

Daar gaan we naar op zoek, en ook naar de mogelijkheden die dialoog biedt om je verhaal te verlevendigen en verder te brengen.

Van 10:00- 16:30 uur laten we personages praten op papier en lezen we onze geschreven fragmenten aan elkaar voor opdat we het effect ervan bemerken.

Koffie en thee wordt naar believen geschonken en een koude lunch is inbegrepen.


Een hele dag van 10:00 tot 16:30 uur.

Docent : Marijke Bruwin Veening


Locatie: Het Van Kinderen Museum
Gebouw Grote Pyr, hoek Elandstraat/Waldeck-Pyrmontkade Den Haag
Ingang binnentuin, bel rechts op het bellenbord


Kosten tot 4 februari  85 euro, daarna 105*

Alle niveaus
Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers


Aanmelden: mail@schrijftraining.net


Meer informatie? Bel 070-3643893


*Bij afmelden tot twee weken voor aanvang bent u niets verschuldigd. Indien u zich afmeldt tussen twee weken en een week voor aanvang is het halve bedrag verschuldigd.
Bij afmelding daarna het gehele bedrag.
Mocht de workshop niet doorgaan bij onvoldoende aanmeldingen, dan krijgt u het gehele bedrag teruggestort.

HOME